Over ons

Mijn naam is Gerrit Kraal en ik ben RedesignHome en RedesignGarden begin 2017 gestart naast mijn werk als werkplek-adviseur bij een grote automatiseerder. Ik ben bouwkundig ingenieur en heb een aantal jaren gewerkt op een architecten bureau aan onder andere de ombouw van een pakhuis naar woningen, de herinrichting van een oude stads brouwerij en de restauratie van een middeleeuwse kerk.

Mijn afstuderen op 3D design (als technologie in opkomst) is de basis geweest voor mijn verdere loopbaan binnen de automatisering. De laatste jaren zijn deze twee professies bij elkaar gekomen in advies en ontwerp van werkplekken en kantoorinrichting. Voor een aantal klanten betrof dit nieuwbouw en de laatste jaren is dit vooral de herinrichting en verbouw van bestaande kantoren. De goede inpassing van een prettige werkomgeving, in combinatie met beplanting, met behoud van het karakter van het oorspronkelijke kantoorontwerp vormt hierbij de uitdaging. Mijn werk als werkplekadviseur is samen te vatten als RedesignWork en RedesignOffice.

De ontwerp studio ben ik. Gerrit, in deeltijd, en met passie. Maar mijn ontwerpen worden vrijwillig getoetst en van advies voorzien door Tilly, mijn vrouw. Ze doet dat met een zeer scherp gevoel voor detail en leefbaarheid.

Herontwerp op basis van bestaande elementen is het uitgangspunt van de werkzaamheden van de ontwerpstudio. Dit is zichtbaar in onze ontwerpen. Nieuwe elementen worden zodanig geïntegreerd in de bestaande omgeving dat de inpassing natuurlijk en ‘als vanzelf’ lijkt. In de gebouwde omgeving (in of aan het huis) doen we dit door aansluiting en inpassing bij de bouwstijl of de architectuur van de woning en bij het interieur. In de tuin realiseren we dit door inpassing binnen de aanwezige structuur van zowel de tuin als de omgeving rondom de tuin.

Het streven is om optimaal gebruik te maken van wat al aanwezig is en de aanpassing zodanig in te voegen dat het karakter van de huidige omgeving niet alleen behouden blijft, maar versterkt wordt door de nieuwe toevoeging of aanpassingen. 

Naast de uitwerking van een eenmalig verbouwing kan het ontwerp ook een voorstel tot een traject van aanpassingen in de tijd inhouden. Bijvoorbeeld stapsgewijze verbouwing van bestaande woning of een meer-jaren beplantingsplan voor een geleidelijke transitie van een bestaande tuin.

Bovenstaande houdt in dat het ontwerp van een nieuw huis of de volledige aanleg van nieuwe tuinen buiten de werkzaamheden van de ontwerpstudio vallen. Deze opdrachten worden dus niet aangenomen.

 

Doelstelling

Doel van de redesign activiteiten is het veraangenamen van de verblijfsomgeving, primair voor bewoners en secundair voor de leefomgeving hier omheen.

Het onderscheidend vermogen zit in gebruik van huidige omgeving als basis voor vernieuwing en aanlevering van blauwdruk voor ‘groei-project’ in plaats van rigoureuze renovatie.

Daarnaast ligt de kracht in de vertaling van het ontwerp naar 3D tekeningen en ondersteuning bij keuzen voor de uitvoering. Kernactiviteit is het advies rond de verbouwing en de haalbare vertaling van ideeën. Secundair is de voorbereiding en begeleiding van de realisatie van het ontwerp.

‘Mee ontwerpen’ is daarmee veel meer de aanpak dan ‘het volledig uit handen nemen’.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[special_heading title=”Ijsselmeerdijk 4, 1634DM Scharwoude”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *