Redesign Ontwerpstudio

Redesign: Behouden wat goed is & toevoegen wat nodig is.

Herontwerp op basis van bestaande elementen is het uitgangspunt bij de werkzaamheden van de ontwerpstudio. Dit is zichtbaar in onze ontwerpen. Nieuwe elementen worden zodanig geïntegreerd in de bestaande omgeving dat de inpassing natuurlijk en ‘als vanzelf’ lijkt. Dit geldt voor het huis, voor de tuin, en zelfs voor een hele wijk.

Bij RedesignHome worden aanpassingen en nieuwe elementen ingepast bij de bouwstijl en architectuur van de woning en het interieur.

In de tuin realiseren we dit vanuit RedesignGarden door inpassing van nieuwe structuren en beplanting met behoud van de beeldbepalende elementen van zowel de tuin als de omgeving rondom de tuin.

Bij RedesignCity gaan we nog een stap verder en helpt het ontwerp van nieuwe structuren om een transitie van een gebied of wijk mogelijk te maken.

Het streven bij alle drie de concepten is om optimaal gebruik te maken van wat al aanwezig is en de aanpassing zodanig in te voegen dat het karakter van de huidige omgeving niet alleen behouden blijft, maar versterkt wordt door de nieuwe toevoeging of aanpassingen.

Naast de uitwerking van een eenmalig verbouwing kan het ontwerp ook een voorstel tot een traject van aanpassingen in de tijd inhouden. Bijvoorbeeld stapsgewijze verbouwing van bestaande woning of een meer-jaren beplantingsplan voor een geleidelijke transitie van een bestaande tuin, of in het kader van RedesignCity, de transformatie over jaren van een haven of industriegebied naar een geliefde woon en leef omgeving.

Bovenstaande houdt in dat het ontwerp van een nieuw huis of de volledige aanleg van nieuwe tuinen buiten de werkzaamheden van de ontwerpstudio vallen. Deze opdrachten worden dus niet aangenomen.

Doelstelling

Doel van de redesign activiteiten is het veraangenamen van de verblijfsomgeving, primair voor bewoners en secundair voor de leefomgeving hier omheen.

Het onderscheidend vermogen zit in gebruik van huidige omgeving als basis voor vernieuwing en aanlevering van blauwdruk voor ‘groei-project’ in plaats van rigoureuze renovatie.

Daarnaast ligt de kracht in de vertaling van het ontwerp naar 3D tekeningen en ondersteuning bij keuzen voor de uitvoering. Kernactiviteit is het advies rond de verbouwing en de haalbare vertaling van ideeën. Secundair is de voorbereiding en begeleiding van de realisatie van het ontwerp.

‘Mee ontwerpen’ is daarmee veel meer de aanpak dan ‘het volledig uit handen nemen’.